utbildning


Tandtekniker är ett kvalificerat medicintekniskt yrke och skapar individuellt anpassade tandersättningar. Yrket är fortfarande till stor del ett hantverk som ställer stora krav på manuell färdighet och en god känsla för estetik. Den snabba tekniska utvecklingen inom området bidrar till att yrket ständigt utvecklas. Som tandtekniker kan du t ex arbete vid privata laboratorier, medicinteknisk industri eller som shukhustandtekniker!

Vi erbjuder flera utbildningar. Vi har en utbildningsenhet med åtta arbetsplatser. Där arrangerar vi externa och interna utbildningar! Använd vår lokal till ditt eget informationsmöte eller utbildning. 

Vänligen kontakta oss för mer information.

© Copyright 2012, Alla rättigheter reserverade
BETT Tandteknik AB - Infanterigatan 21, 171 59 Solna
Tel: 08-411 22 67 Fax: 08-580 304 27 bett@bett.se